Działamy zgodnie z RODO

Od 25 maja 2018 roku działamy zgodnie z RODO.

W związku z wchodzącymi w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), informujemy, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Jako administrator Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych BRASS POINT NELL NOWICKA-HENGLEWSKA w Poznaniu przetwarza i przechowuje Pani/Pana dane w celach związanych z realizacją zamówień.

Poniżej kilka szczegółowych informacji - zachęcamy do zapoznania się z nimi:

Nasze dane kontaktowe to: Sprzedaż akcesoriów i narzędzi lutniczych BRASS POINT NELL NOWICKA-HENGLEWSKA w Poznaniu z siedzibą ul. Grotkowska 17 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.
Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez BRASS POINT NELL NOWICKA-HENGLEWSKA w Poznaniu narusza przepisy Rozporządzenia.
Osobami mającymi dostęp do danych będą wyłącznie pracownicy firmy BRASS POINT NELL NOWICKA-HENGLEWSKA w Poznaniu.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

BRASS POINT NELL NOWICKA-HENGLEWSKA
ul. Grotkowska 17
60-176 Poznań
NIP: 7791163818
tel. +48.61 868 48 48
fax 61/813 00 84
e-mail: biuro@brasspoint.eu